Wielki Test 1918-zestaw LXVI

Wielki Test 1918-zestaw LXVI

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Gdzie zginął Maurycy Beniowski ?
 2. Kto był autorem utworu-Hymn do miłości Ojczyzny ?
 3. Jakiego państwa dotyczyło to porozumienie : Gdy przez obydwa dwory cesarskie, jak również przez Jego Królewską Mość Króla Pruskiego, uznana została konieczność uchylenia wszystkiego, co może nasuwać wspomnienie istnienia Królestwa (…), skoro uskutecznione zostało unicestwienie tego ciała politycznego, przeto wysokie strony, zawierające umowę, postanowiły i zobowiązują się odnośnie do trzech dworów, nie zamieszczać w tytule miana i nazwy łącznej Królestwa (…), która zostanie odtąd na zawsze skasowana. Wszelako wolno im będzie używać tytułów częściowych, które należą się władzy różnych prowincji tegoż Królestwa, jakie przeszły pod ich panowanie.
 4. Jak brzmi polskie tłumaczenie włoskiego napisu na mundurach legionistów gen. Dąbrowskiego : „Gli uomini liberi sono fratelli” ?
 5. Gdzie poległ płk Berek Joselewicz ?
 6. Co przedstawia poniższa ilustracja:
 7. Jaką organizacją na emigracji kierował w latach 1831-1832 Joachim Lelewel ?
 8. Kiedy TPD ogłosiło tzw. „Mały Manifest” ?
 9. Jak nazywała się adiutantka generała Dionizego Czachowskiego, a następnie generała Mariana Langiewicza ?
 10. Który  rosyjski car wybudował w Spale rezydencję myśliwską ?
 11. Kiedy powstał III Proletariat ?
 12. Jaka instytucja znajduje sięw domu urodzenia Marii Skłodowskiej-Curie ?
 13. Żołnierzy jakiej polskiej formacji wojskowej nazywano Dowborczykami ?
 14. Kiedy Edward Rydz-Śmigły otrzymał stopień majora ?
 15. Kiedy została ogłoszona „Deklaracji Rady Najwyższej Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych w sprawie tymczasowej granicy wschodniej Polski” ?
 16. Kiedy został powołany rząd Stanisława Grabskiego ?
 17. W jakiej miejscowości odbyły się rokowania pomiędzy polskim rządem, a bolszewikami na początku sierpnia 1920 roku ?
 18. Jaka partia polityczna uzyskała najwięcej mandatów poselskich w wyborach do Sejmu 1922 roku  ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXIX

Wielki Test 1918-zestaw LXXIX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kiedy Marcello Bacciarelli otrzymał polski indygenat oraz polski herb ? Który z targowiczan pojedynkował…