Wielki Test 1918-zestaw LXV

Wielki Test 1918-zestaw LXV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Skąd w znacznej większości rekrutowali się żołnierze Legionów Polskich we Włoszech ?
 2. Który uczestnik Konfederacji Barskiej zdradził plany przygtowywania powstania przez Kościuszkę Prusakom, a przez nich Rosjanom ?
 3. Kiedy zmarł gen.Jan Henryk Dąbrowski ?
 4. Ilu polskich generałów zgineło z rąk powstańców w Noc Listopadową ?
 5. Kto wypowiedział te słowa przed swoją egzekucją:Gdybym miał sto lat żyć, wszystkie bym ofiarował mojej Ojczyźnie.
 6. Kim z wykształcenia był Joachim Lelewel ?
 7. Kiedy zostało utworzone Towarzystwo Demokratyczne Polskie ?
 8. Kiedy wybuchło Powstanie Chochołowskie ?
 9. Jakie wydarzenie jest przedstawione na poniższym obrazie:
 10. Kiedy miała miejsce bitwa pod Opatowem podczas Powstania Styczniowego ?
 11. Jak nazywała się pierwsza kobieta profesor na paryskiej Sorbonie ?
 12. Kto sprawował Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku ?
 13. Podaj dokładną datę plebiscytu na Warmii i Mazurach?
 14. Jak nazywały się mieszane jednostki polsko-niemieckie składająca się po połowie z Polaków i Niemców na Górnym Śląsku w 1920 roku ?
 15. W jakiej miejscowości odbyły się rokowania pomiędzy polskim rządem, a bolszewikami w X-XII 1919 roku ?
 16. Kiedy powołano pierwszy rząd Winentego Witosa ?
 17. W jakim mieście powstał Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ?
 18. Jakie odznaczenia otrzymał premier Jędrzej Moraczewski za udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jakie wydarzenie przedstawia poniższy obraz: Kto był właściielem kontusza, o który…