Wielki Test 1918-zestaw LXIV

Wielki Test 1918-zestaw LXIV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Gdzie urodził się Maurycy Beniowski ?
 2. Jacy architekci dokonali przebudowy Pałacu na Wodzie w stylu klasycystycznym ?
 3. Kogo przedstawia poniższy obraz:
 4. Kiedy gen. Jan Henryk Dąbrowski rozpoczął służbę w wojsku polskim ?
 5. Gdzie został rozbity Pułk Lekkokonny Starozakonny podczas Powstania Kościuszkowskiego ?
 6. Kiedy gen. J. H. Dąbrowski i Józef Wybicki przybyli do Poznania podczas I wojny polskiej ?
 7. Kto dowodził wojskami polskimi podczas bitwy pod Dobrem w 1831 roku ?
 8. Czego dotyczył dwuwiersz: Osiem lwów – czterech ptaków pilnuje siedmiu łajdaków. ?
 9. Z jakiej wsi górale pomagali austriakom tłumić Powstanie Chochołowskie ?
 10. Kiedy poległ Dionizy Czachowski ?
 11. Czyj pomnik odsłonięto 27 kwietnia 1889r. w Częstochowie z dobrowolnych składek chłopów ?
 12. W jakim mieście urodziła się Maria Skłodowska-Curie ?
 13. Kto był przywódcą III Proletariatu ?
 14. Jaki organ podjął decyzję o wytyczeniu tzw. linię Curzona, która nawiązywała do zachodniej granicy Rosji po trzecim rozbiorze Polski ?
 15. Kiedy Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę o reformie rolnej ?
 16. Kto był szefem Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku ?
 17. Kiedy wojska polskie wycofały się z Kijowa podczas wojny polsko-bolszewickiej ?
 18. Kto stanął na czele rządu w VI 1920 roku ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jakie wydarzenie przedstawia poniższy obraz: Kto był właściielem kontusza, o który…