Wielki Test 1918-zestaw LXIII

Wielki Test 1918-zestaw LXIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. W jakich latach był przebudowywany Pałac na Wodzie w stylu klasycystycznym ?
 2. Jak zdrobniale nazwano Ks. Józefa Poniatowskiego ?
 3. W jakiej armii rozpoczął swoją wojskową karierę gen. Jan Henryk Dąbrowski ?
 4. Kto był autorem meldunku w 1794 roku do carycy Katarzyny II: „Ura! Warszawa jest nasza!” ?
 5. Kiedy poległ płk Berek Joselewicz ?
 6. Kto dowodził obroną Zamościa w 1813 roku ?
 7. Kogo zastąpił na stanowisku Wodza Naczelnego gen. dyw. Michał Gedeon Radziwiłł podczas Powstania Listopadowego ?
 8. Kto stał na czele Powstania Chochołowskiego ?
 9. Gdzie poległ Dionizy Czachowski podczas Powstania Styczniowego ?
 10. Do jakiej organizacji przyłączył się Związek Robotników Polskich w 1893 roku  ?
 11. W jakim mieście powstał III Proletariat ?
 12. Kiedy Maria Skłodowska otrzymała po raz pierwszy Nagrodę Nobla ?
 13. W jaką jednostkę została przekształcona Brygada Strzelców Polskich w 1917 roku ?
 14. Kto znajduje się po prawej stronie Józefa Piłsudskiego na poniższym zdjęciu:
 15. Kiedy wojska polskie po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości zajęły Wilno ?
 16. Kiedy miała miejsce defilada wojsk polskich w odbitym z rąk bolszewickch Dyneburgu ?
 17. Kto reprezentował stronę bolszewicką w tajnych neocjacjach z Polską prowadzonych początkowo w Białowieży potem w Mikaszewiczach na Podolu ?
 18. Jakiego uszczerbku na zdrowiu doznał Stanisław Thugutt podczas wojny polsko-bolszewickiej ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXIX

Wielki Test 1918-zestaw LXXIX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kiedy Marcello Bacciarelli otrzymał polski indygenat oraz polski herb ? Który z targowiczan pojedynkował…