Wielki Test 1918-zestaw LXI

Wielki Test 1918-zestaw LXI

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Kto był twórcą polskiego teatru narodowego ?
 2. Co obecnie znajduje się w Pałacu Kazimierzowskim ?
 3. Kiedy Antoni Ostrowski otrzymał tytuł kasztelana ?
 4. W jakich latach żył gen.Jan Henryk Dąbrowski ?
 5. Kiedy utworzono Pułk Lekkokonny Starozakonny ?
 6. Który Dowódca Armii Włoch wyraził zgodę na tworzenie Legionów Polskich ?
 7. Jaką funkcję pełnił gen. Piotr Szembek od 4 grudnia do 16 grudnia 1830 podczas Powstania Listopadowego ?
 8. W jakim powstaniu brał udział Jan Krzeptowski zwany Sabałą ?
 9. Jakiego powstania dotyczy poniższy obraz:
 10. Do kiedy działała na ziemiach polskich Socjalno-Rewolucyjna Partiia „Proletariat”( II Proletariat) ?
 11. Jaki numer nosiła cesarsko-królewska Dywizja Piechoty zwana Dywizją Krakowską, Krakusami lub Dywizją Śląsko- Galicyjską ?
 12. Kiedy została wygłoszona przez Wiktora Jarońskiego deklarację, wyrażającą solidarności narodu polskiego z Rosją w jej walce z Niemcami po wybuchu I wojny światowej ?
 13. W skład jakiej formacji weszły resztki Legionu Puławskiego ?
 14. Wymień imię i nazwisko Polaka : W czasie I wojny światowej (…)został zapytany przez wziętego do niewoli rosyjskiego oficera o co właściwie walczą polscy legioniści. Polak odpowiedział: „My walczymy o wolność, a wy o co?”. Na to Rosjanin: „A my o honor”! „Widocznie każdy walczy o to czego mu brakuje” – skwitował Polak.
 15. Jaką funkcję pełnił w rządzie lubelskim Tomasz Arciszewski ?
 16. Kiedy Józef Piłsudski mianował Tadeusza Jordana Rozwadowskiego Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich w Galicji Wschodniej (Armii „Wschód”) ?
 17. Kiedy doszło do zamieszek w Katowicach w wyniku których został zamordowany przez niemieckich bojówkarzy polski lekarz Andrzej Mięlecki ?
 18. W którym roku urodził się Karol Wojtyła ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXIX

Wielki Test 1918-zestaw LXXIX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kiedy Marcello Bacciarelli otrzymał polski indygenat oraz polski herb ? Który z targowiczan pojedynkował…