Wielki Test 1918-zestaw LX

Wielki Test 1918-zestaw LX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Kogo przedstawia poniższy obraz:
 2. Którego generała współcześni nazywali „Niemcem”, „kondotierem”, „Bernardem Weimarskim” ?
 3. Kto rozwiązał klub polskich jakobinów w 1794 roku ?
 4. Na szlifach jakiej polskiej formacji widniał włoski napis „Gli uomini liberi sono fratelli” ?
 5. Jaką funkcję pełnił Antoni Ostrowski w 1809 roku ?
 6. Kiedy miała miejsce bitwa pod Dobrem podczas Powstania Listopadowego ?
 7. Kto wprowadził stan wojenny na terenie Królestwa Polskiego po upadku Powstania Listopadowego ?
 8. Jak nazywano wystąpienie zbrojne górali z Chochołowa, Cichego, Dzianisza i Witowa, skierowane przeciwko władzom austriackim ?
 9. W jakich latach działała Socjalno-Rewolucyjna Partia „Proletariat” (I Proletariat) ?
 10. Kto stał na czele bojowców OB PPS pod Rogowem ?
 11. W skład której C.K.Dywizji Piechoty wchodziły pułki 20, 57, 56, 100 z terenów Śląska i Galicji ?
 12. Kiedy PKL w Krakowie podporządkowała się rządowi centralnemu w Warszawie ?
 13. Jaką funkcję pełnił w rządzie lubelskim Edward Rydz-Śmigły ?
 14. Kogo zastąpił na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Stanisław Szeptycki ?
 15. Kiedy ustąpił rząd Jędrzeja Moraczewskiego ?
 16. Jaki stopień wojskowy posiadał Alfons Zagrzabniok podczas I powstania śląskiego ?
 17. Kto był autorem tych słów:„W tej chwili Polska jest właściwie bez granic i wszystko co możemy w tej mierze zdobyć na zachodzie, to zależy od Ententy i o ile zechce mniej lub więcej ścisnąć Niemcy. Na wschodzie to inna sprawa; tu są drzwi, które się otwierają i zamykają, i zależy, kto i jak szeroko siłą je otworzy…”
 18. Kiedy przeprowadzono polsko-łotewską operację „Zima” ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jakie wydarzenie przedstawia poniższy obraz: Kto był właściielem kontusza, o który…