Wielki Test 1918-zestaw LIX

Wielki Test 1918-zestaw LIX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Który z konfederatów barskich został królem Madagaskaru ?
 2. Kto był dowódcą Pułku Lekkokonnego Starozakonnych w Powstaniu Kościuszkowskim ?
 3. Co było przyczyną zastąpienia Ks.Józefa Poniatowskiego przez generała Józefa Zajączka na stanowisku dowódcy V Korpusu Wielkiej Armii w listopadzie 1812 roku ?
 4. Czyj grób był miejscem spotkań warszawskiej młodzieży i członków ruchów patriotycznych w okresie Królestwa Kongresowego ?
 5. Podaj imię i nazwisko autora poloneza a-moll Pożegnanie Ojczyzny
 6. Kto dowodził rosyjskim korpusem podczas I bitwy pod Wawrem w 1831 roku ?
 7. Kogo przedstawia poniższe zdjęcie:
 8. Kiedy została założona Socjalno-Rewolucyjna Partia „Proletariat”( II Proletariat) ?
 9. Efektem jakich wydarzeń było wprowadzenie w tomaszowskich szkołach języka polskiego jako wykładowego na początku XX wieku ?
 10. Wymień nazwiska późniejszych premierów II RP borących udział w akcji pod Bezdanami.
 11. Jaki numer nosił cesarsko-królewski pułk piechoty zwany „Staszki” lub bardziej poważnie „Krakowskie dzieci” ?
 12. Jaka partia głosiła ten program: jako organizacja polityczna polskiej klasy robotniczej, walczącej o swe wyzwolenie z jarzma kapitalizmu, dąży przede wszystkim do obalenia dzisiejszej niewoli politycznej i zdobycia władzy dla proletariatu. W dążeniu tym celem jej jest niepodległa rzeczpospolita demokratyczna ?
 13. W jakim budynku mieściła się siedziba Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie ?
 14. Jaką funkcję pełnił w rządzie lubelskim Jędrzej Moraczewski ?
 15. Kiedy powstał powstał Komitet Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczypospolitą Polską ?
 16. W jakiej sali podpisano Traktat Wersalski w 1919 roku ?
 17. Jakim sportem pasjonował sie od czasów legionowych Edward Rydz-Śmigły ?
 18. Kiedy odbyła się Konferencja w Helsinkach wskazująca na rosnące zagrożenie ze strony Rosji Radzieckiej ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jakie wydarzenie przedstawia poniższy obraz: Kto był właściielem kontusza, o który…