Wielki Test-zestaw XXXVI

Wielki Test-zestaw XXXVI

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Kto był fundatorem pomnika Jana III Sobieskiego w Warszawie w 1788 roku ?
 2. Ilu żołnierzy miała liczyć polska armia według projektu Sejmu Wielkiego?
 3. Jakie odznaczenie otrzymał Tadeusz Kościuszko po bitwie pod Zieleńcami ?
 4. Jak nazywał się oficjalny organ prasowy Rady Najwyższej Narodowej podczas Powstania Kościuszkowskiego ?
 5. Kiedy ostatecznie skapitulowały resztki wojsk polskich podczas Powstania Kościuszkowskiego ?
 6. Przeciwko jakiemu państwu Napoleon I toczył II wojnę polską ?
 7. Jaki organ władzy wykonawczej zastąpił Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego podczas Powstania Listopadowego?
 8. W którym roku powstało Towarzystwo Rolnicze ?
 9. Kogo przedstawia poniższa fotografia:
 10. W jakim kraju została powołana do życia polska tajna niepodległościowa organizacja polityczna-Liga Polska ?
 11. W jakim mieście Ignacy Daszyński pełnił funkcję radnego ?
 12. Jakiego tomaszowskiego pomnika dotyczyły te słowa : „zamiast pomnika potrzebny jest nędzarzom tomaszowskim chleb”.
 13. W jakim pułku służył ojciec służył podczas I wojny światowej ojciec Karola Wojtyły ?
 14. Jaki znany polski rzeźbiarz był współautorem projektu sztandaru Bajończyków ?
 15. Kto został komendantem POW po internowaniu Józefa Piłsudskiego ?
 16. Podaj datę bitwy pod Skoczowem w trakcie konfliktu o Zaolzie ?
 17. Kto dowodził powstańcami śląskimi w 1919 roku ?
 18. Jaki ważny akt prawny II RP uchwalony w marcu 1921 r. rozpoczyna się od słów: „Państwo polskie jest Rzeczypospolitą” ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…