Wielki Test-zestaw XXXV

Wielki Test-zestaw XXXV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. W jakim stylu został przebudowany Zamek Królewski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego ?
 2. Jaka instytucja powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych ?
 3. Kto miał zostać dziedzicznym królem Polski po Stanisławie Auguście Poniatowskim według Konstytucji 3-go Maja ?
 4. Gdzie została powołana Rada Najwyższa Narodowa przez Tadeusza Kościuszkę ?
 5. Ziemie jakiego zaboru zostały przyłączone do Księstwa Warszawskiego w 1809 roku?
 6. W jakich latach XIX wieku funkcjonowało Liceum Krzemienieckie ?
 7. Kto został pierwszym prezesem Rządu Narodowego w 1831 roku ?
 8. Kiedy na ziemiach polskich przeprowadzono pierwszą operację nocną przy użyciu lampy naftowej?
 9. Który z rosyjskich carów odwiedził Niebieskie Źródła ?
 10. Na jakie wyznanie przeszedł Józef Piłsudski, aby móc wziąć ślub z Marią Juśkiewiczową ?
 11. W jakiej armii służył podczas I wojny światowej ojciec Karola Wojtyły ?
 12. Do jakiego miasta w zaborze rosyjskim wkroczyli strzelcy w celu wywołania powstania antyrosyjskiego ?
 13. Przeciw jakiemu zaborcy walczyli legioniści pod Kostiuchnówką ?
 14. Kto dowodził polskimi wojskami podczas konfliktu granicznego o Śląsk Cieszyński ?
 15. Kogo przedstawia poniższe zdjęcie:
 16. Kto otworzył pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego 10 lutego 1919 roku ?
 17. Kto jest bohaterem tego opisu: Jednego dnia, który nie był ani świątecznym, ani jarmarcznym, a przez to na zgromadzenia nieodpowiednim, zostałem w domu celem orki pod łubin i wywiezienia trochę nawozu w pole. Około godziny trzeciej po południu zwrócił mi uwagę parobek zaznaczając, że jakieś auto zajechało na podwórze domu, zapewne więc do mnie. Roboty nie przerywałem wiedząc, że jak kto ma do mnie interes, to mnie na pewno znajdzie. Nie omyliłem się, gdyż za parę minut przybył na pole oficer, z miną ogromnie poważną, a upewniwszy się, że ma ze mną do czynienia, oświadczył bardzo uroczyście, że przyjeżdża od Naczelnika Państwa, Piłsudskiego i na jego rozkaz, żeby mnie natychmiast przywiózł do Warszawy.
 18. Ilu kandydatów zgłoszono na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podczas wyborów w 1922 roku ?

 

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…