Wielki Test-zestaw XXXIV

Wielki Test-zestaw XXXIV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. W jakich latach funkcjonowało Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych ?
 2. Jaki order otrzymał Tadeusz Kościuszko od Jerzego Waszyngtona w 1784 roku ?
 3. Kto stał na czele stronnictwa magnackiego podczas Sejmu Wielkiego ?
 4. Kto dowodził wojskami rosyjskimi podczas „rzezi Pragi” w trakcie Powstania Kościuszkowskiego ?
 5. Kto był władcą Austrii podczas III rozbioru Polski ?
 6. Kto zawarł traktat w Tylży ?
 7. Który z polskich arystokratów stał na czele zespołu opracowującego  Konstytucję Królestwa Polskiego ?
 8. Podaj datę powołania Rządu Narodowego podczas Powstania Listopadowego.
 9. Jaką nazwę w trakcie trwania zaboru rosyjskiego nosiła Cytadela Warszawska ?
 10. Jakiej wsi w powiecie tomaszowskim dotyczy cytat: ” Jesteśmy dumni z tego, że wieś nasza nie splamiła się służalczością wobec wroga, że posiada piękne karty walki o polskość, a nawet martyrologii, że w zaraniu wskrzeszonej Polski pierwsza ze wsi wysłała ochotników do wojska polskiego”.
 11. Kto próbował przeszkodzić Józefowi Piłsudskiemu w uzyskaniu pomocy od Japonii w 1904 roku ?
 12. W jakiej armii służył Józef Haller przed wybuchem I wojny światowej ?
 13. Która Brygada Legionów Polskich walczyła pod Kostiuchnówką ?
 14. Kiedy Józef Piłsudski zwrócił się do Edwarda Rydza-Śmigłego w ten sposób: Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić.
 15. Częścią jakiego miasta stał się Sopot w wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego z 1919 roku ?
 16. Który z projektów Konstytucji opracowywanych przez tzw. Biuro Konstytucyjne powołane w 1919 roku przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego stał się podstawą opracowania Konstytucji Marcowej?
 17. W jaki sposób dostali się do Kijowa pierwsi polscy żołnierze podzas wyprawy w 1920 roku ?
 18. Kogo przedstawia poniższa fotografia:

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…