Wielki Test-zestaw XXXIII

Wielki Test-zestaw XXXIII

Dzisiaj specjalny „Kadrowy” zestaw pytań. Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Jak nazwano siedmioosobowy oddział grupy zwiadowczej strzelców Józefa Piłsudskiego ?
 2. Kto był dowódcą w/w oddziału zwiadu ?
 3. Kto żegnał zwiadowców słowami: „Choć będziecie wisieć, spełnicie pięknie żołnierski obowiązek, ale historia o was nie zapomni.”
 4. W jakiej miejscowości zwiadowcy mieli za zadanie rozbić rosyjski punkt mobilizacyjny ?
 5. Podaj datę sformowania I Kompanii Kadrowej.
 6. Z połączenia członków jakich organizacji paramilitarnych powstała I Kompania Kadrowa ?
 7. Ilu żołnierzy liczyła I Kompania Kadrowa ?
 8. Z jakiego miejsca w Krakowie wyruszyła do Kielc I Kompania Kadrowa ?
 9. Kto był dowódcą I Kompanii Kadrowej podczas wymarszu z Krakowa ?
 10. W jakiej miejscowości legioniści obalili rosyjskie słupy graniczne ?
 11. Kiedy I Kompania Kadrowa przekroczyła granicę zaboru rosyjskiego ?
 12. Podaj datę wkroczenia do Kielc I Kompanii Kadrowej ?
 13. Kto był dowódcą I Kompanii Kadrowej w momencie wkroczenia do Kielc ?
 14. Jaka była reakcja mieszkańców zaboru rosyjskiego na wkroczenie polskich żołnierzy ?
 15. Jak nazywa się poniższa rzeźba:
 16. Co symbolizują postacie przedstawionych żołnierzy ?
 17. Kto był jej autorem ?
 18. Po raz który wyruszył dziś Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…