Wielki Test-zestaw XXXII

Wielki Test-zestaw XXXII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Kiedy zostało utworzone Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych ?
 2. Kto był władcą Prus podczas II rozbioru Polski ?
 3. Jak nazywał się herb rodowy Stanisława Augusta Poniatowskiego ?
 4. Kto powołał Radę Najwyższą Narodową podczas powstania w 1794 roku ?
 5. Ziemie jakiego zaboru stały się podstawą terytorialną Księstwa Warszawskiego w 1807 roku ?
 6. W jakich latach usypano w Krakowie Kopiec Kościuszki ?
 7. Jaki organ władzy wykonawczej zastąpił Radę Administracyjną podczas Powstania Listopadowego ?
 8. Jaka instytucja publiczna została na ziemiach polskich po raz pierwszy oświetlona lampami naftowymi ?
 9. Kiedy powstańcy styczniowi na krótko opanowali Tomaszów ?
 10. Drukarnię jakiego pisma prowadził Józef Piłsudski w Łodzi ?
 11. Do jakiego kraju udał się w 1904 roku Józef Piłsudski po pomoc przeciwko Rosji ?
 12. Częścią jakiej francuskiej formacji zbrojnej stali się Bajończycy ?
 13. Podaj datę bitwy pod Kostiuchnówką podczas ofensywy Bursiłowa.
 14. W jakim miescie miała swoją siedzibę Naczelna Rada Ludowa ?
 15. Kogo przedstawia poniższa fotografia:
 16. W jakim Beskidzie znajduje się przełęcz Rydza-Śmigłego ?
 17. Która Brygada walczyła pod Rajfałową ?
 18. Kto jest autorem tych wspomnień: Powierzono mi niemal dyktaturę nad Zakopanem i przyległymi dolinkami. Sprawowałem ten niezapomniany, śmieszny i wzniosły urząd przez jedenaście dni, gdy się mama Austria waliła w guzy. Zaprzysiągłem uroczyście wojsko, policję, szpiclów, gminę, pocztę i telegraf na wierność nowemu Państwu, a nawet prowadziłem wojnę o odzyskanie wsi Głodówki i Sucha Góra od inwazji czeskiej. Mile wspominam te moje przewagi wojenne i dyktatorskie, gdyż zawierają morze wesela.

 

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…