Wielki Test-zestaw XXXI

Wielki Test-zestaw XXXI

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Kto był inicjatorem powstania Komisji Edukacji Narodowej ?
 2. W jaką rocznicę powstał w Warszawie pomnik Jana III Sobieskiego ?
 3. Kto stał na czele stronnictwa hetmańskiego podczas Sejmu Wielkiego?
 4. Kto dowodził armią polską w bitwie pod Zieleńcami ?
 5. Kogo Napoleon I nazwał „Bohaterem Północy”?
 6. Z czyjej inicjatywy został założony w Królestwie Kongresowym Bank Polski ?
 7. Podaj datę bitwy pod Stoczkiem.
 8. Po upadku jakiego powstania w ramach represji car nakazał wybudować Cytadelę Warszawską ?
 9. Kto dowodził oddziałem polskich powstańców podczas potyczki pod Lubochnią w 1863 roku ?
 10. Kto używał w działalności konspiracyjnej pseudonimów: Wiktor i Mieczysław
 11. W którym roku urodził się Józef Haller ?
 12. Kto jest autorem tych słów: Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń.
 13. Kogo przedstawia poniższa ilustracja:
 14. Jaki znany pisarz był pierwszym i ostatnim prezydentem Rzeczypospolitej Zakopiańskiej w 1918 roku ?
 15. Jak nazywała się ochotnicza formacja wojskowa utworzona w listopadzie 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich ?
 16. Podaj datę rozpoczęcia wyprawy kijowskiej Józefa Piłsudskiego.
 17. Kiedy wybuchło III Powstanie Śląskie ?
 18. Jaki zwrot rozpoczynał Konstytucję Marcową ?

 

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…