Wielki Test-zestaw XXX

Wielki Test-zestaw XXX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Na jakiej ulicy w Warszawie został porwany przez konfederatów w 1771 roku Stanisław August Poniatowski ?
 2. Kto był władcą Rosji podczas II rozbioru Polski ?
 3. Jak nazywało się pierwsze w Polsce towarzystwo naukowe zajmujące się opracowaniem i wydawaniem podręczników oraz programów szkolnych.
 4. Podaj rok zawiązania Konfederacji Targowickiej.
 5. Kto był ostatnim Najwyższym Naczelnikiem Siły Zbrojnej Narodowej podczas Insurekcji Kościuszkowskiej.
 6. Jaki traktat kończył I wojnę polską w okresie napoleońskim?
 7. Jak nazywał się organ władzy wykonawczej Królestwa Polskiego istniejący w latach 1815–1867 ?
 8. Na czyj rozkaz została zbudowana Cytadela Warszawska ?
 9. Kto jest autorem powieści „Płonąca wieś”  nawiązującej do historii Smardzewic ?
 10. Kto jest autorem słów: Jestem Polakiem – to słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi, niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski, jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno.
 11. Który wybitny polski rzeźbiarz był Bajończykiem ?
 12. Jaką nazwę nosił oddział wojskowy utworzony w1914 roku w Cieszynie, który został włączony do Legionu Wschodniego, a później był częścią II Brygady ?
 13. Z kim Polacy walczyli pod Rajfałową ?
 14. Kogo przedstawia poniższy rysunek ?
 15. W jakim mieście miała swoją siedzibę Polska Komisja Likwidacyjna ?
 16. Która z posłanek Sejmu Ustawodawczego nigdy nie wzięła udziału w żadnej dyskusji sejmowej ?
 17. Który z projektów konstytucji opracowywanych przez tzw. Biuro Konstytucyjne powołane w 1919 roku przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego zamierzał przekształcić państwo polskie w federację ?
 18. Z ilu artykułów składa się konstytucja marcowa ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…