Wielki Test-zestaw XXIX

Wielki Test-zestaw XXIX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Jaki filozof francuski złożył gratulacje Fryderykowi II po I rozbiorze Polski ?
 2. O jakim pomniku mówi fraszka: „Sto tysiecy na pomnik! Ja bym dwakroć łożył. Gdyby Staś skamieniał, a Jan III ożył”
 3. Członkiem jakiego towarzystwa utworzonego przez kombatantów rewolucji amerykańskiej był Tadeusz Kościuszko ?
 4. Jaki order ustanowiono po bitwie pod Zieleńcami ?
 5. Podaj datę Kiedy „rzezi Pragi” podczas Powstania Kościuszkowskiego.
 6. Przeciwko jakiemu państwu Napoleon toczył I wojnę polską ?
 7. Jak nazywał się najwyższy organ władzy wykonawczej w Królestwie Polskim po detronizacji Romanowów podczas Powstania Listopadowego ?
 8. W jakim mieście Aleksander II wypowiedział słowa: Żadnych marzonek panowie, żadnych marzonek.
 9. Podaj datę potyczki z powstańców z wojskami carskimi pod Lubochnią podczas Powstania Styczniowego.
 10. Jak nazywała się polska formacja zbrojna utworzona z ochotników na początku I wojny światowej we Francji ?
 11. Która Brygada Legionów Polskich walczyła pod Rokitną ?
 12. Podaj datę boju pod Rajfałową.
 13. Jak potocznie nazywano projekty konstytucji opracowane przez tzw. Biuro Konstytucyjne powołane w 1919 roku przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego ?
 14. Co łączy wymienione osoby: Zofia Moraczewska, Maria Moczydłowska, Gabriela Balicka- Iwanowska, Jadwiga Dziubińska, Zofia Sokolnicka, Irena Kosmowska, Franciszka Wilczkowiakowa i Anna Piasecka ?
 15. Kogo przedstawia poniższy rysunek satyrtczny:
 16. Jak nazywał się ulubiona klacz Józefa Piłsudskiego ?
 17. Kto zgodnie z Konstytucją Marcową wybierał Prezydenta II RP ?
 18. Które z państw nie przyjęły do wiadomości decyzji Rady Ambasadorów uznającą w marcu 1923 roku wschodnią granicę II RP ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…