Wielki Test 1918-zestaw XXVIII

Wielki Test 1918-zestaw XXVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Kto był władcą Prus podczas I rozbioru Polski ?
 2. Kto był inicjatorem powstania Komisji Edukacji Narodowej ?
 3. Podaj datę uchwalenia przez Sejm Wielki Prawa o miastach.
 4. Jak nazywała się centralna władza cywilna podczas Powstania Kościuszkowskiego ?
 5. W jakich latach trwała I wojna polska w okresie napoleońskim ?
 6. Kto dowodził polskimi oddziałami w bitwie pod Stoczkiem podczas Powstania Listopadowego ?
 7. W którym roku zostało założone Liceum Krzemienieckie ?
 8. Który polityk niemiecki był inicjatorem tzw. Konwencji Alvenslebena ?
 9. Jakiego miejsca w naszym mieście dotyczy ten opis z 1901 roku: „Coraz się więcej wgłębiasz w gaj uroczy, idąc ścieżkami nadpilicznych zboczy. Aż wreszcie stajesz i patrzysz przed siebie, olśnione blaskiem słonecznych promieni, wielkie się źródło seledynem mieni. I pytasz serca – czym ja jest już w niebie?”
 10. Jaki dokument nazywa się manifestem dwóch cesarzy ?
 11. Podaj datę bitwy pod Rokitną.
 12. Która polska puszcza stała się w czasie I wojny światowej największym zakładem produkcji drewna dla gospodarki wojennej Niemiec ?
 13. W jakim pasmie górskim znajduje się Przełęcz Legionów ?
 14. Czego nie zdążył wypić Józef Piłsudski w Marcinkowicach na skutek ataku rosyjskiego?
 15. Podaj nazwisko brytyjskiego wojskowego, od 1919 roku szefa wojskowej misji brytyjskiej w Polsce, niezwykle zasłużonego dla sprawy polskiej( między innymi uczestniczył w transporcie broni z Węgier przez nieprzychylną Polsce Czechosłowację), który tak pokochał nasz kraj, że postanowił w nim zamieszkać na stałe.
 16. Podaj imię i nazwisko polityka przedstawionego na zdjęciu:
 17. Podaj dokładną datę podpisania dodatkowego protokołu do Traktatu Wersalskiego zatwierdzającego wschodnią granicę II RP?
 18. Z ilu izb składał się Parlament II RP według Konstytucji Marcowej ?

 

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…