Wielki Test 1918-zestaw XXVII

Wielki Test 1918-zestaw XXVII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Kto był władcą Rosji podczas I rozbioru Polski ?
 2. Podaj datę utworzenia KEN.
 3. Jaki stopień wojskowy otrzymał T.Kościuszko za udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych ?
 4. W jakim stylu został zbudowany pałac Łazienkowski ?
 5. W jakim mieście spędził ostatnie lata życie po abdykacji Stanisław August Poniatowski ?
 6. W jakich latach oficjalnie funkcjonowało Księstwo Warszawskie ?
 7. Kogo przedstawia poniższy obraz ?
 8. Kiedy Ignacy Łukasiewicz skonstruował lampę naftową ?
 9. Kiedy miał miejsce strajk polskich uczniów we Wrześni przeciw germanizacji oraz modlitwie i nauce w języku niemieckim ?
 10. Jakie stanowiska (orientacje) polityczne dotyczące wykorzystania konfliktu pomiędzy zaborcami do odbudowy państwa pojawiły się w społeczeństwie polskim przed wybuchem I wojny światowej ?
 11. Jaką nazwę nosiła polska formacja wojskowa utworzona we Krakowie 27 sierpnia 1914 roku ze Związku Strzeleckiego, Polskich Drużyn Strzeleckich okręgu krakowskiego i Związku Drużyn Podhalańskich podporządkowana Naczelnemu Komitetowi Narodowemu ?
 12. Na którym froncie I wojny światowej walczyła I i II Brygada Legionów Polskich ?
 13. Jaką nazwę nosił lokalny ośrodek władz, który powstał na Śląsku Cieszyńskim 19 października 1918 roku ?
 14. Kto jest autorem tej osobliwej wypowiedzi: Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić.
 15. Ile projektów konstytucji opracowało tzw. Biuro Konstytucyjne powołane w 1919 roku przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego ?
 16. Jakiego rodzaju wywiad przyczynił się do zwycięstwa wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej ?
 17. Jak nazywa się amerykański polityk, doradca Prezydenta W. Wilsona, orędownik niepodległości Państwa Polskiego, którego pomnik znajduje się w Parku Skaryszewskim w Warszawie ?
 18. Ile lat według Konstytucji Marcowej trwała kadencja Sejmu ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…