Staże w ramach projektu w ZSP8 rozpoczęte.

Staże w ramach projektu w ZSP8 rozpoczęte.

W tym roku uczniowie Technikum nr 6 spędzają częśc wakacji na stażach.

W dniu 25.06.2018 grupa uczniów naszego technikum rozpoczęła staże zawodowe w ramach projektu „Azymut na sukces – nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

6 uczniów z klasy technik budownictwa rozpoczęło swój staż w tomaszowskiej firmie budowlanej Arch-Bud, 6 osób z klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  rozpoczęli staż w firmie Solar-Projektechnik w Czerniewicach oraz 5 uczennic z klasy technik analityk rozpoczęły swó staż w firmie Chipita  Poland Sp z o.o .
Stażyści najpierw przeszli badania oraz szkolenie BHP. Przez kolejnych 4 tygodnie będą uczyć się zawodu pod okiem profesjonalistów. Zdobyta wiedza oraz umiejętności z pewnością przydadzą się podczas zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz w przyszłości w pracy.

Natomiast uczniowie z klasy technik architektury krajobrazu rozpoczęli swoje staże w dniu 27.06.2018r., dzień po egzaminie kwalifikacyjnym w zawodzie. Uczniowie tego kierunku rozpoczęli staż w dwóch firmach: 2 osoby w Przedsiębiorstwie RAJA a 3 osoby w Centrum Ogrodniczym „Stokrotka” .

Wszystkie firmy współpracujące z naszą szkołą firmy życzliwie oraz bardzo profesjonalnie przyjęły uczniów.

Kolejni stażyści naszego technikum  klasy technik budownictwa (3 uczniów) rozpoczną staże 23.07.2018 w tomaszowskiej firmie budowlanej Arch-Bud.

Technik analityk

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik budownictwa

Technik architektury krajobrazu

Podobne