Wielki Test-zestaw XXV

Wielki Test-zestaw XXV

Teraz czeka nas mała przerwa wakacyjna 😉 Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory wzięli udział w naszej zabawie i zapraszamy ponownie 30 lipca na kolejną porcję pytań. 

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Który z dowódców Konfederacji Barskiej jest nazywany ojcem amerykańskiej kawalerii ?
 2. Rozwiń skrót KEN.
 3. Podaj datę bitwy pod Zieleńcami ?
 4. W jakim mieście odobyły się obrady II sejm rozbiorowego ?
 5. Podaj nazwiska inicjatorów utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Podaj datę śmierci Tadeusza Kościuszki.
 7. Kiedy minister spraw zagranicznych Sebastiani wypowiedział te słowa: Porządek panuje w Warszawie ?
 8. Między jakimi państwami została zawarta Konwencja Alvenslebena ?
 9. Jak nazywano masowe wysiedlenia Polaków z zaboru pruskiego pod koniec XIX wieku ?
 10. Podaj nazwę młodzieżowej organizacji niepodległościowej, która wydrębniła się z ZMP „Zet” w maju 1909 roku?
 11. Który z polityków brytyjskich powiedział w 1914 roku polskiemu wybitnemu pianiście Ignacemu Paderewskiemu: Nie ma żadnej nadziei na przyszłość dla Ojczyzny Pana ?
 12. Przedstawicielami jakiego ugrupowania politycznego byli: Maria Koszutska – Kostrzewa, Adolf Warszawski – Warski?
 13. Z jaką organizacją polityczną związany był Wojciech Korfanty ?
 14. Kto stanął na czele POW po aresztowaniu Kazimierza Sosnkowskiego ?
 15. Która z koncepcji granic państwa polskiego mówiła o przesunięciu granicy wschodniej jak najdalej na wschód i utworzeniu niepodległych państw narodowych: litewskiego, białoruskiego i ukraińskiego powiązanych sojuszami z Polską ?
 16. W której z łódzkich parafii pracował jako wikariusz ks. Ignacy Skorupka w latach 1918 – 1919 ?
 17. Za ojców sukcesu w Bitwie Warszawskiej uważa się trzech ważnych dowódców wojskowych . Podaj ich nazwiska.
 18. Kiedy Józef Piłsudski podał się do dymisji jako szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i wycofał na parę lat z oficjalnego życia politycznego ?

 

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jakie wydarzenie przedstawia poniższy obraz: Kto był właściielem kontusza, o który…