Wielki Test-zestaw XXIV

Wielki Test-zestaw XXIV

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Podaj nazwę dwóch krajów  czynnie wspierających Konfederację Barską.
 2. Z ilu departamentów składała się Rada Nieustająca ?
 3. Kiedy został  założony Uniwersytet Warszawski ?
 4. Kto był autoren słów: L’ordre règne à Varsovie ?
 5. W jakim mieście został utworzony tzw. Legion Mickiewicza ?
 6. W jakim polskim mieście powstała pierwsza uliczna lampa naftowa ?
 7. Czego dotyczyła Konwencja Alvenslebena ?
 8. Na jakie organizacje podzielił się PPS w 1906 roku ?
 9. Kto był autorem słów śpiewanych w Zakopanem po korzystnym wyroku w sprawie przynależności Morskiego Oka: Jeszcze Polska nie zginęła, Wiwat plemię lasze, Słuszna sprawa górę wzięła, Morskie Oko nasze…
 10. Przedstawicielami jakiego ugrupowania politycznego byli: Stanisław Thugutt, Tomasz Nocznicki, Jan Dąbski ?
 11. Jaką nazwę nosiła polska formacja wojskowa utworzona we Lwowie w sierpniu 1914 roku pod auspicjami Naczelnego Komitetu Narodowego ?
 12. Który z bliskich współpracowników Józefa Piłsudskiego tak oceniał sytuację w 1914 roku: „Nikt na całym świecie Polski nie chce” ?
 13. Gdzie osadzono internowanych po kryzysie przysięgowym polskich podoficerów i szeregowców ?
 14. Podaj dokładną datę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy tzw. „Małej Konstytucji”.
 15. Kto jest autorem wykonanego w Castel Gandolfo malowidła ściennego przedstawiającego bitwę pod Ossowem z centralną postacią księdza Ignacego Skorupki ?
 16. Które z państw utrudniało dostawy węgierskiej broni i amunicji Polsce w czasie wojny polsko – sowieckiej ?
 17. Kto był przewodniczącym powołanej przez Sejm 1 lipca 1920 roku Rady Obrony Państwa ?
 18. W jakim wieku obywatele polscy według Konstytucji Marcowej uzyskiwali czynne prawo wyborcze do Senatu ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jakie wydarzenie przedstawia poniższy obraz: Kto był właściielem kontusza, o który…