Wielki Test-zestaw XXIII

Wielki Test-zestaw XXIII

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. W jakim mieście Konfederaci Barscy ogłosili akt detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego ?
 2. Kiedy powstała Rada Nieustająca ?
 3. Podaj datę bitwy pod Maciejowicami.
 4. Kto jest autorem tekstu: Pieśni Legionów Polskich we Włoszech
 5. Podaj datę bitwy pod Somosierrą.
 6. Kto został Namiestnikiem Królestwa Polskiego po upadku Powstania Listopadowego ?
 7. Na czele jakiego powstania stanał Ludwik Mierosławski w 1848 roku?
 8. Kiedy została zawarta Konwencja Alvenslebena ?
 9. Kto reprezentował stronę polską w sporze o Morskie Oko ?
 10. Jaka konspiracyjna organizacja młodzieży akademickiej związana początkowo z Ligą Polską powstała w Krakowie w 1887 roku ?
 11. Do kogo Józef Piłsudski wypowiedział następujące słowa: „Żołnierze!… spotkał was zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny.”
 12. Przedstawicielami jakiego ugrupowania politycznego byli: Wincenty Witos, Maciej Rataj, Władysław Kiernik ?
 13. Na jakim cmentarzu, zginął w obronie Lwowa Jurek Bitschan ?
 14. Kto był autorem wniosku, w wyniku którego Sejm powołał Radę Obrony Państwa?
 15. Podaj imię i nazwisko kapelana, którego śmierć stała się symbolem Bitwy Warszawskiej.
 16. Kogo uważa się za faktycznego autora projektu tzw. linii Curzona ?
 17. Jaką nazwę nosiły krótkie, żartobliwe piosenki bardzo modne w Wojsku Polskim zwłaszcza wśród kawalerzystów w okresie II RP ?
 18. Z ilu senatorów zgodnie z Konstytucją Marcową składał się Parlament w II RP ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kto dowodził obroną Okopów Świętej Trójcy podczas Konfederacji Barskiej ? Jaki…