Wielki Test-zestaw XXII

Wielki Test-zestaw XXII

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Kiedy został ogłoszony przez Konfederatów Barskich akt detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego ?
 2. W jakim mieście obradował I sejm rozbiorowy ?
 3. Jak przez patriotów nazywana była Rada Nieustająca ?
 4. Kto w 1792 roku podróżował pod pseudonimem hrabia Bieda ?
 5. W jakim mieście została nadana Konstytucja Księstwa Warszawskiego ?
 6. Jak nazywało się więzienie w którym przebywał Ludwik Mierosławski w 1848 roku ?
 7. Gdzie został stracony Romuald Traugutt ?
 8. Kiedy dokonał się rozłam w PPS ?
 9. Podaj imię i nazwisko autorki Roty.
 10. Kiedy utworzona została III Brygada Legionów Polskich?
 11. Gdzie osadzono internowanych po kryzysie przysięgowym polskich oficerów ?
 12. Przedstawicielami jakiego ugrupowania politycznego byli: Roman Dmowski, Stanisław Grabski, Marian Seyda, Stanisław Kozicki ?
 13. Podaj nazwę pułku, którego oficerowie podczas towarzyskich spotkań śpiewali : Lance gubi, mało warty, to jest pułk ……………., Lance do boju, szable w dłoń, Bolszewika goń, goń, goń.
 14. Jaki moment w bitwie warszawskiej stoczonej w sierpniu 1920 roku uważa się za przełomowy ?
 15. Kto jest autorem słów: „ Kochany tatusiu! Idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać, że znajdę tyle sił, by służyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim jest iść, gdy mam dość sił, bo braknie ciągle ludzi do oswobodzenia Lwowa” ?
 16. Jakiego rodzaju pomocy udzielili Węgrzy Polsce w wojnie z bolszewikami w latach 1919 – 1921 ?
 17. Jaki organ parlamentarno – rządowy został powołany przez Sejm Ustawodawczy 1 lipca 1920 roku ?
 18. Z ilu posłów zgodnie z Konstytucją Marcową składał się Sejm w II RP ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kto dowodził obroną Okopów Świętej Trójcy podczas Konfederacji Barskiej ? Jaki…