Wielki Test-zestaw XXI

Wielki Test-zestaw XXI

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Do kiedy bronili się Konfederaci Barscy w Częstochowie ?
 2. W którym roku miało miejsce spotkanie Katarzyny II i Stanisława Augusta Poniatowskiego w Kaniowie ?
 3. Co Tadeusz Kościuszko założył po bitwie pod Racławicami doceniając poświęcenie kosynierów ?
 4. Jaką powierzchnię Polski w km2 zajęły Prusy podczas III rozbioru ?
 5. Jaka polska formacja wojskowa zdobyła wąwóz na przelęczy Somosierra otwierając Napoleonowi drogę do Madrytu ?
 6. Jak nazywali się przywódcy tzw. kaliszan w Królestwie Polskim ?
 7. Kto był pierwszym Dyktatorem Powstania Styczniowego ?
 8. Podaj nazwę długoletniego organu prasowego PPS.
 9. Podaj nazwę ulicy przy której mieści się Muzeum Miejskie w Tomaszowie Mazowieckim.
 10. Które z ugrupowań politycznych było przeciwne koncepcji odbudowy niepodległego państwa polskiego ?
 11. Na terenie jakiego państwa znajdowała się twierdza Magdeburg, w której internowany był Józef Piłsudski ?
 12. W którym roku parlament Litwy Środkowej ogłosił akt inkorporacji tego obszaru do Polski ?
 13. Kto jest autorem przypisywanym Józefowi Piłsudskiemu słów: „ wysiadłem z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość” ?
 14. Jaką nazwę nosiła polska organizacja niepodległościowa powstała w październiku 1910 roku we Lwowie, na czele której stał Marian Januszajtis ?
 15. Przedstawicielami jakiego ugrupowania politycznego byli: Ignacy Daszynski, Mieczysław Niedziałkowski, Tomasz Arciszewski, Norbert Barlicki ?
 16. Który z papieży zlecił wykonanie w Castel Gandolfo malowidła ściennego przedstawiającego bitwę pod Ossowem z centralną postacią księdza Ignacego Skorupki ?
 17. Jaką bitwę stoczoną pomiędzy Armią Konną Budionnego a Wojskiem Polskim uważa się za ostatni w Europie wielki bój kawalerii ?
 18. Podaj liczbę ludności Polski w 1921 roku.

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jaką oficjalną funkcję od 1766 roku pełnił na dworze Stanisława Augusta…