Wielki Test-zestaw XX

Wielki Test-zestaw XX

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. W jakim mieście utworzono Radę Generalną Stanów Skonfederowanych zwaną Generalnością ?
 2. Jaki organ władzy rządowej działającej przy królu powołał I sejm rozbiorowy ?
 3. Jaką powierzchnię Polski w km2 zajęła Rosja podczas III rozbioru ?
 4. Jak potocznie nazywano 4 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego ?
 5. Kto powiedział: Znam tylko dwa typy Polaków: tych, którzy się zbuntowali przeciwko mnie, i tych którzy pozostali mi wierni – jednych nienawidzę, drugimi gardzę.
 6. Podaj nazwę herbu rodziny Ostrowskich-założycieli Tomaszowa Mazowieckiego.
 7. Podczas jakiego okresu narodowo-wyzwoleńczego w Europie działał tzw. Legion Mickiewicza ?
 8. Kto skonstruował lampę naftową ?
 9. Kto jest autorem obrazu Patrol powstańczy ?
 10. Podaj imię i nazwisko twórcy Związku Walki Czynnej.
 11. Jak nazywał się pisarz i poeta, alpinista i taternik, autor znanego wiersza „ Do moich synów” który zmarł w 1915 roku podczas służby w Legionach ?
 12. Jakiej bitwy stoczonej w czerwcu 1915 dotyczy pieśń legionowa rozpoczynająca się słowami: Nasz Wąsowicz, chłop morowy, zbił Moskali w Cybułowej. Odznaczył się szwadron drugi, wrażej krwi on przelał strugi ?
 13. Którą Brygadę Legionów Polskich nazywano „ Karpacką” lub „ Żelazną”?
 14. Podaj imię i nazwisko ostatniego dowódcy I Brygady Legionów Polskich.
 15. Kto stał na czele polskich oddziałów wojskowych, które w październiku 1920 roku zajęły Wileńszczyznę ?
 16. Jaki urząd sprawował Józef Piłsudski od 20 lutego 1919 do 11 grudnia 1922 roku ?
 17. Podaj imię i nazwisko głównego projektanta i kierownika budowy portu Gdynia.
 18. Jaki język urzędowy obowiązywał na obszarze państwa Litwa Środkowa ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jaką oficjalną funkcję od 1766 roku pełnił na dworze Stanisława Augusta…