Wielki Test-zestaw XIX

Wielki Test-zestaw XIX

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Ryngraf z wizerunkiem jakiej postaci religijnej nosili na piersi Konfederci Barscy ?
 2. Kto próbował uniemożliwić rozpoczęcie obrad I sejmu rozbiorowego przez wykradzenie laski marszałkowskiej ?
 3. Jaki stopień wojskowy otrzymał Jan Kiliński od Tadeusza Kościuszki ?
 4. Jaką powierzchnię Polski w km2 zajęły Prusy podczas III rozbioru ?
 5. Jakiego powstania dotyczy dramat Stanisława Wyspiańskiego Warszawianka ?
 6. Kiedy został wprowadzony w Królestwie Statut Organiczny ?
 7. Kto jest autorem słów: Dla Polaków można zrobić wszystko, z Polakami nic.
 8. W którym roku Stronnictwo Ludowe zmieniło nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe?
 9. Kiedy doszło do procesu o przynależność państwową Morskiego Oka?
 10. Walutę o jakiej nazwie w niepodległej Polsce zamierzał wprowadzić Józef Piłsudski dekretem z 23.02.1919 roku?
 11. Którzy polscy politycy podpisali traktat pokojowy w Wersalu w imieniu Polski?
 12. Jaki urząd sprawował Józef Piłsudski od 14 listopada 1918 do 20 lutego 1919 roku ?
 13. Jaką rolę w Polsce pełnił w latach 1920 – 1922 francuski generał Maxime Weygand?
 14. O kim mówił Mikołaj syn króla Rumunii Ferdynanda: „ Miałem wrażenie, że ojciec mój ma zamiar przyjąć swego gościa serdecznie, ale z pewną nonszalancją. Pomimo wszystko […] to nie król . Po chwili ukazał się …… wolno, bardzo wolno zaczął schodzić. Spojrzałem na mojego ojca i……stwierdziłem, że zanim [….] zdążył zejść, mój ojciec wyrzucił papierosa i stanął na baczność” ?
 15. Jaką nazwę nosiły oddziały wojskowe, które w wyniku „buntu” zajęły w październiku 1920 roku Wileńszczyznę ?
 16. Tzw. „ linia Focha” to linia demarkacyjna pomiędzy państwami……………….
 17. W jakim miejscu został zastrzelony Gabriel Narutowicz pierwszy prezydent II RP 16 grudnia 1922 roku ?
 18. Podaj datę uchwalenia ustawy, która jest uważana za formalny początek budowy portu w Gdyni.

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kto dowodził obroną Okopów Świętej Trójcy podczas Konfederacji Barskiej ? Jaki…