Wielki Test-zestaw XVIII

Wielki Test-zestaw XVIII

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Jak nazywał się ambasador rosyjski, którego działania stały się jedną z przyczyn wybuchu Konfederacji Barskiej?
 2. W jakich latach obradował I sejm rozbiorowy ?
 3. Kim był z zawodu Jan Kiliński ?
 4. Kto nadał Konstytucję Księstwa Warszawskiego ?
 5. Oficerem jakiego pułku piechoty był Walerian Łukasiński ?
 6. W rocznicę wybuchu jakiego powstania jest obchodzony Dzień Podchorążego ?
 7. W którym roku został utworzony tzw. Legion Mickiewicza ?
 8. Kto był autorem Wyznania wiary dziecięcia polskiego ?
 9. Podaj imię i nazwisko polskiego magnata, który toczył spór z Węgrami o Morskie Oko ?
 10. Jak nazywała się polska organizacja wojskowa założona w czerwcu 1908 roku we Lwowie przez działaczy Organizacji Bojowej PPS, której celem było przygotowanie walki zbrojnej o wyzwolenie Polski ?
 11. Z kim walczyli Polacy w bitwie pod Łowczówkiem ?
 12. Do kogo Józef Piłsudski skierował słowa: Kury wam szczać prowadzać, a nie politykę robić ?
 13. Kto był autorem koncepcji inkorporacyjnej granic Państwa Polskiego ?
 14. Jaką funkcję w latach 1919 – 1921 pełnił Tomasz Dąbal jeden z przywódców Republiki Tarnobrzeskiej ?
 15. Kto stał na czele komisji do spraw polskich powołanej przez Radę Najwyższą Konferencji Paryskiej 12 lutego 1919 roku ?
 16. Podaj datę utworzenia Litwy Środkowej ?
 17. Podaj imię i nazwisko poety polskiego okresu Młodej Polski autora licznych wierszy i pieśni patriotycznych oraz utworów dla dzieci używającego pseudonimu Or – Ot.
 18. Jaki tytuł wojskowy otrzymał marszałek Francji Ferdinand Foch 23 kwietnia 1923 roku ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jaką oficjalną funkcję od 1766 roku pełnił na dworze Stanisława Augusta…