Wielki Test-zestaw XVII

Wielki Test-zestaw XVII

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. W obronie jakiej wiary występowała Konfederacja Barska ?
 2. Jakiego wydarzenie zostało scharakteryzowane tymi słowami:  Król Polski zmarnował trzy miesiące, wydał trzy miliony, żeby widzieć imperatorową trzy godziny i pokazać jej przez trzy minuty ognie sztuczne.
 3. Kto dowodził insurekcją w Wilnie podczas Powstania Kościuszkowskiego.
 4. Jaką powierzchnię Polski w km2 zajęła Austria podczas III rozbioru ?
 5. Ile było departamentów Księstwa Warszawskiego w 1810 roku ?
 6. Jaki dokument zastąpił Konstytucję Królestwa Polskiego ?
 7. Kiedy został stracony Romuald Traugutt ?
 8. Jak nazywał się pierwszy Polak będący premierem Austro-Węgier ?
 9. Jaka miejscowość w powiecie tomaszowskim została zobrazowana w powieści „Płonąca wieś” ?
 10. Kto wraz ze swoimi podkomendnymi w latach 1914-18 walczył zbrojnie ze wszystkimi zaborcami, kolejno Rosjanami, Austriakami i Niemcami ?
 11. Kiedy miała miejsce bitwa pod Łowczówkiem ?
 12. Po czyim wystąpieniu z okna Hotelu Bazar w Poznaniu rozpoczęło się Powstanie Wielkopolskie?
 13. Który ze znanych polskich polityków za zasługi dla sprawy polskiej udekorował marszałka Ferdinanda Focha w 1921 roku swoim własnym krzyżem Virtuti Militari ?
 14. Ilu żołnierzy zginęło w bitwie pod Zadwórzem ?
 15. Jaką funkcję pełnił Piotr Drzewiecki w okresie od 7 października1917 do 28 listopada 1921 roku ?
 16. Podaj pełną nazwę powstałego w październiku 1919 roku ugrupowania politycznego ZLN ?
 17. Kiedy odbyły się ponowne wybory prezydenckie po zabójstwie Gabriela Narutowicza ?
 18. Który artykuł traktatu wersalskiego określał granice Wolnego Miasta Gdańska ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kto dowodził obroną Okopów Świętej Trójcy podczas Konfederacji Barskiej ? Jaki…