Wielki Test-zestaw XVI

Wielki Test-zestaw XVI

Czekamy na odpowiedzi pod adresem: test1918@op.pl .

 1. Jak władze austriackie uzasadniały zajęcie starostwa spiskiego w trakcie Konfederacji Barskiej ?
 2. Jaką powierzchnię Polski w km2 zajęła Rosja podczas II rozbioru ?
 3. Podaj datę Insurekcji Wileńskiej podczas Powstania Kościuszkowskiego.
 4. Podaj datę nadania Konstytucji Księstwa Warszawskiego.
 5. Komu był początkowo poświęcięcony hymn Boże, coś Polskę ?
 6. Kiedy jest obchodzony Dzień Podchorążego?
 7. Kto w 1863 roku zarządził brankę do wojska rosyjskiego ?
 8. Podaj nazwę utworu z którego pochodzi cytat :Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały.
 9. Kto jest autorem dramatu Warszawianka ?
 10. Akt 5 listopada ogłosiło dwóch cesarzy. Podaj ich imiona.
 11. Kto swoim osobistym majątkiem finansował i poręczał polską działalność niepodległościową we Francji w czasie I wojny?
 12. Jak brzmiała oficjalna nazwa wojsk polskich podległych Radzie Regencyjnej?
 13. Które z państw jako jedyne uznało rząd Jędrzeja Moraczewskiego ?
 14. Która z partii politycznych, powstała w grudniu 1918 roku w swoim programie opowiadała się przeciwko niepodległości Polski?
 15. Kto był pierwszym dowódcą rozpoczętego 27 grudnia 1918 roku Powstania Wielkopolskiego ?
 16. Które artykuły traktatu wersalskiego mówiły o powstaniu Wolnego Miasta Gdańska ?
 17. Kto dowodził w bitwie pod Zadwórzem polskimi żołnierzami ?
 18. Podaj dokładną datę zabójstwa Prezydenta Gabriela Narutowicza w warszawskiej Zachęcie.

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXVII

Wielki Test 1918-zestaw LXXVII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kto dowodził obroną Okopów Świętej Trójcy podczas Konfederacji Barskiej ? Jaki…