Wielki Test-zestaw XIV

Wielki Test-zestaw XIV

Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl .

 1. Kiedy Austria zajęła starostwo spiskie należące do Rzeczypospolitej ?
 2. W którym roku uchwalono Konstytucję 3-go Maja ?
 3. Jaki stopień otrzymał Bartosz Głowacki po bitwie pod Racławicami ?
 4. Do jakiego miasta ewakuowano rząd Księstwa Warszawskiego podczas wojny w 1809 roku z Austrią ?
 5. W którym roku nadano Konstytucję Królestwa Polskiego ?
 6.  W jakiej formacji wojskowej służył Józef Bem w okresie Powstania Listopadowego ?
 7. Ile lat w więzieniu carskim spędził w sumie Walerian Łukasiński ?
 8. Symbole jakich krajów były zawierał herb z okresu Powstania Styczniowego ?
 9. Kiedy miała miejsce akcja bojowców PPS-u pod Bezdanami ?
 10. Podaj dokładną datę „ Odezwy do narodu polskiego” wydaną z inicjatywy księcia Mikołaja Mikołajewicza ?
 11. Podaj datę powstania Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej, na czele którego stał Ignacy Daszyński?
 12. Na mocy jakiego traktatu Wielkopolska ostatecznie znalazła się w granicach Państwa Polskiego ?
 13. Kto stał na czele Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Bytomiu ?
 14. Z kim w 21 kwietnia 1920 roku Józef Piłsudski podpisał sojusz polsko – ukraiński ?
 15. Kto stanął na czele Rządu Obrony Narodowej ?
 16. Jaka waluta obowiązywała w Wolnym Mieście Gdańsk od października 1920 roku ?
 17. Kto jest uważany za twórcę koncepcji Międzymorza ?
 18. Kiedy Liga Narodów uznała polską granicę na wschodzie ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jaką oficjalną funkcję od 1766 roku pełnił na dworze Stanisława Augusta…