Wielki Test-zestaw XIII

Wielki Test-zestaw XIII

Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl .

 1. Jaką powierzchnię Polski w km2 zajęła Rosja podczas I rozbioru ?
 2. Gdzie wyruszyła z Ostrołęki I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej w marcu 1794 roku ?
 3. Podaj datę uchwalenia Konstytucji Królestwa Polskiego.
 4. Jak potocznie określano legalne stronnictwo  opozycjne w Królestwie Kongresowym ?
 5. Kto był pierwszym Dyktatorem Powstania Listopadowego ?
 6. Kiedy na Litwie wybuchło Powstanie Styczniowe ?
 7. Kiedy powstał PPS?
 8. Rozwiń skrót PSL.
 9. Co zaatakowali bojowcy PPS-u pod Bezdanami ?
 10. Jaka siła polityczna sprawowała patronat nad działającym w przededniu I wojny światowej Związkiem Strzeleckim?
 11. 7 grudnia 1917 roku Rada Regencyjna powołała gabinet ministrów na czele z ……….
 12. 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dokument, wyniku którego kobiety w Polsce jako jedne z pierwszych w Europie otrzymały prawa wyborcze. Podaj nazwę tego dokumentu ?
 13. Jak długo trwało przemówienie Romana Dmowskiego na posiedzeniu Rady Dziesięciu 29 stycznia 1919 r.oku na Konferencji Wersalskiej ?
 14. Podaj dokładną datę wybuchu II Powstania Śląskiego
 15. Podaj dokładną datę bitwy pod Zadwórzem.
 16. Kto dokonywał wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wg Konstytucji Marcowej?
 17. Który z wybitnych francuskich dowódców za swoje zasługi dla sprawy polskiej 23.04 1923 został mianowany marszałkiem Polski ?
 18. Kto jest autorem słów „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jaką oficjalną funkcję od 1766 roku pełnił na dworze Stanisława Augusta…