Zajęcia z geodezji na Politechnice Łódzkiej

Zajęcia z geodezji na Politechnice Łódzkiej

W dniu 12 czerwca 2018 r. w ramach projektu unijnego „Azymut na sukces – Nowoczesne Kształcenie Zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” , technicy budownictwa z klasy 1TA brali udział w wykładzie i ćwiczeniach dotyczących pomiarów geodezyjnych niezbędnych przy planowaniu i realizacji inwestycji budowlanych.

Zajęcia prowadzone były przez wykładowców Politechniki Łódzkiej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Uczniowie mieli możliwość ugruntowania wiadomości z zakresu geodezji oraz umiejętności w pracy z niwelatorem, teodolitem i tachimetrem.

Koordynator wyjazdu – Elżbieta Rodzeń

 

Podobne