Wielki Test-zestaw XII

Wielki Test-zestaw XII

Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl .

 1. Jaką górę w Beskidzie Niskim nazywano Chorągiewką Pułaskiego ?
 2. Jaką powierzchnię Polski w km2 zajęły Prusy podczas I rozbioru ?
 3. Kto stał na czele I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej w marcu 1794 roku ?
 4. Kto dowodził 2 Legią Legionów Polskich we Włoszech w 1797 roku ?
 5. Na jakie jednostki administracyjne podzielono Księstwo Warszawskie ?
 6. W którym roku wybuchła Wiosna Ludów ?
 7. Kiedy urodził się Ignacy Jan Paderewski ?
 8. Która z polskich szkół historycznych w XIX upatrywała przyczyn upadku Rzeczypospolitej w ingerencji państw ościennych ?
 9. Kto był ulubionym poetą Józefa Piłsudskiego ?
 10. Jaka siła polityczna sprawowała patronat nad działającymi w przededniu I wojny światowej Drużynami Bartoszowymi?
 11. Wymień członków Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego.
 12. Z czyjej inicjatywy 7 października 1918 roku w Monitorze Polskim ogłoszona została Deklaracja Niepodległości Polski ?
 13. Który z polskich polityków wypowiedział zdanie „ Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy” ?
 14. Kto jest uważany za pierwszego prezydenta Warszawy niepodległej Polski ?
 15. Jaki status posiadał Gdańsk po kongresie paryskim ?
 16. Jaką bitwę stoczoną w wojnie polsko – sowieckiej określa się mianem Polskich Termopil ?
 17. „Milusin „ to ……………………….?
 18. Kandydatem na jakie ważne stanowisko w Polsce w 1922 roku był wybitny polski językoznawca Baudouin de Courtenay ?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jaką oficjalną funkcję od 1766 roku pełnił na dworze Stanisława Augusta…