Wielki Test-zestaw X

Wielki Test-zestaw X

Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl .

 1. W jakim paśmie górskim Karpat na terenie Polski zlokalizowane były okopy konfederatów barskich?
 2. Podaj datę II rozbioru Polski.
 3. Jaka formacja zbrojna brawurowo zdobyła pozycje artylerii rosyjskiej podczas bitwy pod Racławicami?
 4. Kto dowodził 1 Legią Legionów Polskich we Włoszech w 1797 roku?
 5. W jakich latach oficjalnie funkcjonowało Księstwo Warszawskie?
 6. Kto dowodził ostatnim oddziałem partyzanckim podczas Powstania Styczniowego?
 7. Kiedy urodził się Wojciech Korfanty?
 8. Kto był głównym ideologiem ruchu narodowego na ziemiach polskich w XIX/XX wieku?
 9. Jaką chorobę symulował Józef Piłsudski, po aresztowaniu przez Rosjan w 1900 roku?
 10. Na czele jakiej instytucji powołanej na mocy Aktu 5 Listopada stanął Wacław Niemojowski wnuk Bonawentury Niemojowskiego – jednego z liderów opozycji antycarskiej w czasach Królestwa Polskiego?
 11. Ostatnia bitwa Legionów Polskich to stoczona 15 lutego 1918 roku bitwa pod………. .
 12. Kiedy Rada Regencyjna ( dokładna data) dokonała samorozwiązania i przekazała pełnię posiadanych uprawnień Józefowi Piłsudskiemu.
 13. W jakim mieście polscy posłowie do austriackiego parlamentu powołali Polską Komisję Likwidacyjną?
 14. Jaką funkcję pełnił Ferdynand Radziwiłł w wybranym w styczniu 1919 roku Sejmie Ustawodawczym?
 15. Który z angielskich polityków miał na konferencji w Wersalu powiedzieć Oddać Polakom śląski przemysł to jak dać małpie zegarek.
 16. Ile kobiet zasiadało w Sejmie Ustawodawczym 1919 – 1922?
 17. Jaką nazwę nosił dworek w Sulejówku , w którym zamieszkiwał Józef Piłsudski z Rodziną?
 18. Jaką postać historyczną odtwarzał w filmie 1920. Bitwa Warszawska Bogusław Linda?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Wielki Test 1918-zestaw LXXX

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Jaką oficjalną funkcję od 1766 roku pełnił na dworze Stanisława Augusta…