Wielki Test-zestaw VIII

Wielki Test-zestaw VIII

Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl .

 1. Jak nazywał się naczelny organ władzy Konfederacji Barskiej?
 2. W którym roku miała miejsce manifestacja przedstawicieli polskich miast zwana czarną procesją?
 3. Podaj datę bitwy pod Szczekocinami?
 4. Jak nazywał się pierwszy polski Namiestnik Królestwa Polskiego?
 5. Jaką formacją podczas Powstania Listopadowego dowodził Antoni Ostrowski?
 6. W jakim powstaniu wziął udział w młodości Św. Brat Albert Chmielowski?
 7. Która z polskich szkół historycznych w XIX upatrywała przyczyn upadku Rzeczypospolitej w sporach wewnętrznych ?
 8. Gdzie urodził się Józef Piłsudski?
 9. Rozwiń skrót SDKPiL.
 10. Na mocy jakiego aktu cesarze Niemiec i Austro – Węgier ogłosili decyzję o utworzeniu Królestwa Polskiego z ziem byłego zaboru rosyjskiego jako samodzielnej konstytucyjnej monarchii związanej z obu cesarstwami?
 11. Gdzie został uwięziony Józef Piłsudski po aresztowaniu latem 1917 roku?
 12. Która z polskich formacji wojskowych w czasie I wojny światowej walczyła kolejno ze wszystkimi armiami państw zaborczych, rosyjską, austriacką a na końcu niemiecką?
 13. W jakim hotelu zatrzymał się Ignacy Jan Paderewski po przybyciu do Poznania 26 grudnia 1918 roku?
 14. Podaj dokładną datę uchwalenia tzw. Małej Konstytucji, określającej zakres władzy Sejmu, Rządu i Naczelnika Państwa Polskiego.
 15. Ile kilometrów liczył przyznany przez traktat wersalski odcinek wybrzeża morskiego ciągnący się od Jeziora Żarnowieckiego poprzez Półwysep Helski do Orłowa ?
 16. Kto został mianowany przez rząd Polski Polskim Komisarzem Plebiscytowym 20 lutego 1920 roku?
 17. Podaj imię i nazwisko zabójcy pierwszego Prezydenta II RP – Gabriela Narutowicza.
 18. Podaj łączną długość granic II Rzeczypospolitej.

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLVIII

Wielki Test 1918-zestaw XLVIII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Od jakiego państwa Tadeusz Kościuszko zamierzał uzyskać pomoc dla planowanego powstania ?…