Wielki Test-zestaw VII

Wielki Test-zestaw VII

Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl .

 1. W jakich latach trwała Konfederacja Barska?
 2. Ile miał lat w chwili śmierci Kazimierz Pułaski?
 3. Jakie państwo nie uznało likwidacji Rzeczypospolitej na skutek rozbiorów?
 4. Kto był pierwszym dowódcą Legii Naddunajskiej?
 5. Podaj datę utworzenia Legionów Polskich we Włoszech?
 6. Jaką dynastię zdetronizował Sejm Królestwa Polskiego 25 stycznia 1831 roku?
 7. Kto był Dyktatorem Powstania Krakowskiego?
 8. Kto był twórcą i dowódcą odziału Żuawów Śmierci podczas Powstania Styczniowego?
 9. Podaj imię i nazwisko patrona ulicy w Tomaszowie Mazowieckim, który w ostatnim liście przed śmiercią napisał: Jest u nas w zwyczaju umierać z krzykiem. Krzyków w ogóle nie lubię, jeśli jednak wydać go padnie, to będzie nim jedynie: „Niech żyje Polska niepodległa!
 10. W 1912 roku powstała w Galicji TKSSN. Podaj pełną nazwę tej organizacji.
 11. Podaj imię i nazwisko pierwszego komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej.
 12. Na mocy jakiego aktu prawnego powołano dwie polskie instytucje: Tymczasową Radę Stanu i Radę Regencyjną?
 13. Podaj nazwę powołanego w Lozannie 15 sierpnia 1917 roku organu reprezentującego politykę narodu polskiego wobec państw koalicji.
 14. Podaj dokładna datę rozpoczęcia walk polsko – ukraińskich o Lwów.
 15. Z jakim ugrupowaniem politycznym był związany Wojciech Trąmpczyński marszałek sejmu w latach 1919 – 1922?
 16. Jakie ważne dla Polski uroczystości odbyły się w Pucku 10 lutego 1920 roku?
 17. Głosowanie ludności określonego terytorium w celu wypowiedzenia się w sprawie przynależności państwowej to………… .
 18. Według konstytucji marcowej bierne prawo wyborcze do sejmu posiadał każdy kto ukończył lat…………

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLVI

Wielki Test 1918-zestaw XLVI

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kto dowodził Konfedratami Barskimi podczas bitwy pod Lanckoroną 23 maja 1771…