Wielki Test-zestaw VI

Wielki Test-zestaw VI

Prosimy uważnie przeczytać regulamin;) Każdego dnia liczy się poprawność odpowiedzi i czas jej udzielenia. Przypominamy, że zwycięzca jest wyłaniany na koniec tygodnia. Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl .

 1. Kiedy utworzono Komisję Edukacji Narodowej?
 2. Kto był Marszałkiem Sejmu Wielkiego?
 3. Z jakiej dynastii pochodził Książę Warszawski?
 4. O jakim dokumencie mówiono że zdejmował chłopom kajdany razem z butami?
 5. Jaki stopień pokrewieństwa łączył Władysława i Antoniego Ostrowskiego?
 6. Kiedy miała miejsce bitwa pod Olszynką Grochowską?
 7. Kto był przywódcą stronnictwa politycznego zwanego Hotel Lambert?
 8. Z jakim stronnictwem poltycznym był związany Marian Langiewicz?
 9. O czyje względy rywalizowali Józef Piłsudski i Roman Dmowski?
 10. Podaj datę przybycia do Warszawy uwolniony z więzienia w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego.
 11. Jak została nazwana powstała w 1917 roku we Francji Armia Polska?
 12. Ilu żołnierzy liczył „Patrol Beliny” Prażmowskiego, pierwszy oddział legionowy, który zapuścił się na teren Królestwa Polskiego?
 13. Na jakim obszarze odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego 26 stycznia 1919 roku?
 14. Parlament jakiego kraju po raz pierwszy poruszył kwestię pełnej niepodległości Polski jako następstwa I wojny światowej?
 15. Podaj imię i nazwisko autora III wydania antologii ”Pieśni o Józefie Piłsudskim” obejmującej około 250 różnych utworów poświęconych Komendantowi.
 16. Podaj imię i nazwisko premiera Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie.
 17. Podaj datę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
 18. Z jakim państwem II Rzeczypospolita miała najdłuższą granicę?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLVI

Wielki Test 1918-zestaw XLVI

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kto dowodził Konfedratami Barskimi podczas bitwy pod Lanckoroną 23 maja 1771…