Szkolenia w ramach projektu

Szkolenia w ramach projektu

Uczniowie kierunku Technik Budownictwa na  w ramach projektu „Azymut na sukces –  nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” rozpoczęli cykl szkoleń. Pierwsze zajęcia odbyły się 9 i 10 czerwca z zakresu  „BHP w budownictwie”.

Uczniowie zapoznali się z bieżącymi przepisami Kodeksu Pracy, w szczególności z działem X dotyczącym praw i obowiązków w dziedzinie BHP, zagospodarowaniem terenu budowy, składowaniem i transportem oraz z pracami na wysokościach.

Na kolejnych spotkaniach uczniowie zostaną zapoznani z wymaganiami dla maszyn i urządzeń,  wymaganiami BHP  przy pracach ziemnych i remontowych oraz będą badać, szacować i wartościować ryzyko zawodowe dla pracowników budowy.

Podobne