Wielki Test-zestaw V

Wielki Test-zestaw V

Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl .

 1. Jakie państwa wzięły udział w I rozbiorze Polski?
 2. Kiedy miała miejsce bitwa pod Zieleńcami?
 3. Gdzie zapadła decyzja o utworzeniu Księstwa Warszawskiego?
 4. Który z uczestników Powstania Listopadowego był również autorem projektu i budowniczym Kanału Augustowskiego?
 5. Które tajne stowarzyszenie młodzieży polskiej w XIX wieku głosiło hasło-Ojczyzna, Nauka, Cnoty?
 6. Jakie stronnictwo polityczne rozpoczęło Powstanie Styczniowe?
 7. Kiedy urodził się Józef Piłsudski?
 8. Kto był autorem Myśli nowoczesnego Polaka?
 9. Efektem jakiej rewolucji było utworzenie Polskiej Macierzy Szkolnej?
 10. Jaką nazwę nosił krążownik, którym 25 grudnia 1918 roku przybył do Gdańska Ignacy Jan Paderewski ?
 11. Jaką popularną nazwę nosiła miękka okrągła czapka z daszkiem noszona przez Legionistów?
 12. Jak nazywamy uczniów i harcerzy walczących z Ukraińcami w obronie Lwowa?
 13. Z iloma państwami graniczyła polska w 1922 roku?
 14. Kto został Dyktatorem III Powstania Śląskiego?
 15. Na ile lat był wybierany Prezydent RP zgodnie z zapisami konstytucji marcowej?
 16. Jak nazywał się najsłynniejszy adiutant Józefa Piłsudskiego?
 17. Podaj dokładną datę śmierci Gabriela Narutowicza, pierwszego Prezydenta II RP.
 18. Podaj dokładną datę plebiscytu na Górnym Śląsku.

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLVI

Wielki Test 1918-zestaw XLVI

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kto dowodził Konfedratami Barskimi podczas bitwy pod Lanckoroną 23 maja 1771…