Wielki Test-zestaw IV

Wielki Test-zestaw IV

Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl .

 1. Kogo porwali konfederaci barscy 3 listopada 1771 roku?
 2. Podaj datę III rozbioru Polski?
 3. Kto dowodził wyprawą wielkopolską podczas Powstania Kościuszkowskiego?
 4. Podczas jakiej bitwy poległ Ks.Józef Poniatowski?
 5. Jakiej dzielnicy Warszawy bronił gen.Józef Sowiński podczas Powstania Listopadowego?
 6. Jak nazywano zbrojne wystąpienie chłopów przeciwko szlachcie w 1846 roku?
 7. Z ilu ochotników, składał się oddział złożony z Tomaszowian, na którego czele w maju 1863 roku stanał Aleksander Lange?
 8. W jakim mieście została założona Polska Partia Socjalistyczna?
 9. Kiedy urodził się WincentyWitos?
 10. Szczypiorniak to gra w piłkę ręczną. Skąd wywodzi się ta nazwa?
 11. Czyj przyjazd do Poznania stał się jedną z przyczyn wybuchu Powstanie Wielkopolskiego w 1918 roku?
 12. Jakie stanowisko piastował w latach 1918 – 1922 Józef Piłsudski ?
 13. Podaj imię inazwisko księdza, który zginął w trakcie Bitwy Warszawskiej pełniąc posługi kapłańskie.
 14. Kto w listopadzie 1918 roku dowodził siłami polskimi broniącymi Lwowa?
 15. O jaki obiekt w maju 1921 roku powstańcy stoczyli najkrwawszą bitwę podczas III Powstania Śląskiego?
 16. Kto jest autorem koncepcji federacyjnej granic państwa polskiego?
 17. Mundur oficerów Wojska Polskiego II RP był koloru zielonego. Jakiego koloru mundur nosił Józef Piłsudski?
 18. Z jakim krajem Polska toczyła spór Śląsk Cieszyński w 1919 roku?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLVII

Wielki Test 1918-zestaw XLVII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kto dowodził wojskami rosyjskimi podczas bitwy pod Lanckoroną 23 maja 1771…