Wielki Test-zestaw III

Wielki Test-zestaw III

Dziękujemy za uwagi;) Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl .

 1. Jak potocznie okreslano stronnictwo rodziny Czartoryskich?
 2. Jakie państwo było gwarantem praw kardynalnych?
 3. Podaj datę I rozbioru Polski.
 4. Gdzie Tadeusz Kościuszko został wzięty do niewoli przez Rosjan?
 5. Jak nazywał się polski adiutant Napoleona, który poległ w Egipcie?
 6. Z kim Polacy walczyli pod Raszynem w 1809r?
 7. Podaj datę wybuchu Powstania Listopadowego?
 8. Jak nazywał się nadzwyczajny pobór do wojska rosyjskiego w styczniu 1863 roku?
 9. Kto ufundował Pomnik Grunwaldzki w Krakowie w 1910 roku?
 10. Gdzie był więziony Józef Piłsudski po aresztowaniu latem 1917 roku?
 11. W ilu językach na konferencji paryskiej 29 stycznia 1919 roku wygłosił swoje przemówienie Roman Dmowski?
 12. Kim była „ Baśka”, która z nominacją „ córki regimentu” służyła w batalionie „ murmanczyków” w 1918 roku?
 13. Podaj dokładną datę pierwszego posiedzenia Sejmu II RP?
 14. Kto został dowódcą powstałej we Francji tzw. „Błękitnej Armii” ?
 15. Jak inaczej nazywana jest „ Bitwa Warszawska”?
 16. Z jakiego miasta wyruszyła I Kompana Kadrowa 6 sierpnia 1914 roku?
 17. W którym roku miał miejsce „ bunt Żeligowskiego”?
 18. Ile było powstań śląskich?

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…