Harmonogram szkoleń w ramach projektu

Harmonogram szkoleń w ramach projektu

Harmonogram szkoleń w ramach projektu RPLD.11.03.01-10-0035/17-00 „Azymut na sukces – nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie XI.3.

 

Szkolenia zawodowe cz.1

 

Nazwa szkolenia Grupa Termin Godziny Sala Prowadzący
BHP w budownictwie TBUD 9.06.2018 9:00-16:00 02 Katarzyna Sikora
BHP w budownictwie TBUD 10.06.2018 9:00-14:00 02 Katarzyna Sikora
BHP w budownictwie TBUD 18.06.2018 9:00-16:00 02 Katarzyna Sikora
BHP w budownictwie TBUD 19.06.2018 9:00-16:00 02 Katarzyna Sikora
26 godzin

 

Podobne