Wielki Test 1918-zestaw II

Wielki Test 1918-zestaw II

Kolejna porcja pytań. Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl .

Zestaw II

 1. Kto był duchowym przywódcą Konfederacji Barskiej?
 2. W jakich latach obradował Sejm Wielki?
 3. Podaj datę bitwy pod Racławicami.
 4. Jakie odznaczenie wojskowe ustanowiono po bitwie pod Zieleńcami?
 5. W jakich okolicznościach Napoleon Bonaparte powiedział: Zostawcie to Polakom?
 6. Kto kierował Sprzysiężeniem w Szkole Podchorążych Piechoty w 1830 roku?
 7. Jak nazywało się najliczniejsze polityczne ugrupowanie w czasach Wielkiej Emigracji?
 8. Kiedy wybuchło Powstanie Styczniowe?
 9. Gdzie jest pochowany gen. Józef Bem?
 10. Kto stał na czele Komitetu Narodowego Polski, w Paryżu w 1917?
 11. Jakie polskie ugrupowanie polityczne propagowało koncepcję inkorporacyjną przy wytyczaniu granic na wschodzie?
 12. Kto był pierwszym dowódcą wojskowym Powstania Wielkopolskiego?
 13. Jaka waluta obowiązywała w Polsce przed reformą Władysława Grabskiego w 1924?
 14. Kto był pierwszym Prezydentem II RP ( podaj imię i nazwisko)?
 15. Kto na konferencji pokojowej w Wersalu w 1919 roku przedstawił propozycję granic państwa polskiego?
 16. Czynne prawo wyborcze w głosowaniu do sejmu przysługiwało w latach dwudziestych obywatelom, którzy ukończyli lat……..?
 17. Ile należał mieć lat według Konstytucji RP z 1921 roku, aby zostać senatorem?
 18. W 1922 roku terytorium Drugiej Rzeczypospolitej wynosiło ……………..tyś. km2.

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…