Wielki Test 1918-zestaw I

Wielki Test 1918-zestaw I

Rozpoczynamy naszą zabawę z historią;)!  Czekamy na odpowiedzi pod adresem test1918@op.pl .

Zestaw I

 1. Podaj dokładną datę zawiązania Konfederacji Barskiej.
 2. Kto był ostatnim Dyktatorem Powstania Styczniowego?
 3. W jakim mieście Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę 24 III 1794r.
 4. Jaką funkcję pełnił Władysław Ostrowski podczas Powstania Listopadowego?
 5.  Kto był autorem dzieła „Przestrogi dla Polski”?
 6. Jakie państwa uczestniczyły w II rozbiorze Polski?
 7. Kto był jedynym obcokrajowcem spośród marszałków Napoleona?
 8. Jakie wydarzenie było dla Marii Konopnickiej inspiracją do napisania „Roty”?
 9. Kiedy urodził się Roman Dmowski?
 10. Podaj dokładną datę odzyskania niepodległości przez Polskę.
 11. Kto był pierwszym dowódcą Pierwszej Brygady Legionów Polskich?
 12. Po ilu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość?
 13. Kto stał na czele sił polskich, które w 1920r. wkroczyły do Wilna i zajęły to miasto dla Polski?
 14. Podaj pełną nazwę założonej przez Józefa Piłsudskiego organizacji -POW .
 15. W wyniku jakiego wydarzenia Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali uwięzieni w Magdeburgu ?
 16. Podaj datę bitwy, która uratowała niepodległość państwa polskiego nazywanej często „cudem nad Wisłą”.
 17. Który punkt orędzia Prezydenta Stanów Zjednoczonych T.W. Wilsona mówił o konieczności utworzenia niepodległego państwa polskiego ?
 18. W jakim mieście podpisano pokój kończący wojnę o granicę wschodnią Polski 18 marca 1921r.

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Wielki Test 1918-zestaw XLV

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Podaj datę największej bitwy pod Lanckoroną podczas Konfederacji Barskiej ? W…