Zapraszamy do udziału w Wielkim Teście-1918

Zapraszamy do udziału w Wielkim Teście-1918

W tym roku świętujemy wyjątkową 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Przez Polskę. Tym samym chcieliśmy przybliżyć Państwu w formie konkursowej przyczyny upadku Rzeczypospolitej, zmagania Polaków w okresie zaborów i trudy odbudowy państwa po 123 latach niewoli.
Głównym celem jest oczywiście popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej naszego państwa oraz regionu tomaszowskiego w latach 1768-1923. Test będzie przeprowadzony w formie tradycyjnej dla instytucji i stowarzyszeń oraz formie elektronicznej dla uczestników indywidualnych.
Począwszy od 6 czerwca do 19 października 2018r. na stronie www.zsp8.eu w zakładce Wielki Test-1918 zostanie opublikowanych 107 zestawów liczących w sumie 1918 pytań z zakresu polityki, wojskowości, kultury, gospodarki i religii będących bazą wiedzy w kolejnych etapach.
Uczestnicy indywidualni mogą przystąpić do konkursu już 6 czerwca 2018r. udzielając odpowiedzi i przesyłając je na adres test1918@op.pl. Spośród wszystkich osób biorących udział w tej formie konkursu zostanie wyłonionych 16 laureatów, którzy odpowiedzą najlepiej i najszybciej na publikowane zestawy testowe w danym tygodniu.
Natomiast instytucje i stowarzyszenia mogą zgłaszać swój udział do 30 września 2018r. W tej formie po przeprowadzeniu wewnętrznych eliminacji zostanie wyłoniony zespół reprezentujący daną instytucję w finale.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i udziału w naszej zabawie konkursowej wszystkich chętnych, a w szczególności uczniów naszej szkoły.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim . Patronem Konkursu jest Starosta Tomaszowski Pan Mirosław Kukliński oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. 

Koordynatorami przedsięwzięcia są p.Grażyna Góralczyk i p.Piotr Dębicki.

Podobne

Wielki Test 1918-zestaw XLVII

Wielki Test 1918-zestaw XLVII

Na odpowiedzi czekamy pod adresem: test1918@op.pl . Kto dowodził wojskami rosyjskimi podczas bitwy pod Lanckoroną 23 maja 1771…