Inwentaryzacja nasadzeń przy Szkole Podstawowej nr 10

Inwentaryzacja nasadzeń przy Szkole Podstawowej nr 10

W dniach 11. 04 – 23. 04. 2018 r.  uczniowie klasy III Technikum Architektury Krajobrazu pod opieką nauczycieli zawodu p. Agnieszki Meli i p. Alicji Barszczyk przeprowadzili inwentaryzację na części terenu zieleni znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków.

Po przeprowadzeniu pomiarów i oznaczeniu gatunków drzewiastych wykonana została dokumentacja techniczna dla dalszych celów projektowych.

Nasi młodzi ,,architekci’’ mogli w ten sposób praktycznie wykorzystać i zastosować nabyte wcześniej wiedzę i umiejętności zawodowe.

Podobne