Aktualna oferta edukacyjna na rok szk. 2018/2019

Aktualna oferta edukacyjna na rok szk. 2018/2019

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów na Nadrzeczną !
W roku szkolnym 2018/2019 będziemy kontynuować dobre tradycje sprawdzonych kierunków
III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 6.

 

 

III LO / KLASA HUMANISTYCZNA:

Skierowana do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w ośrodkach medialnych, czyli zawodami dziennikarza, aktora, ale również prawnika, psychologa, filologa. W trakcie nauki przewidziane są zajęcia warsztatowe ze znanymi dziennikarzami. Osobom uzdolnionym artystycznie proponujemy zajęcia teatralno-muzyczne oraz warsztaty z łódzkim aktorami.

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: j. polski, j. angielski, historia.
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.
Przedmiot dodatkowy: przyroda.

III LO / KLASA EUROPEJSKA:

Przeznaczona dla uczniów zafascynowanych współczesnymi przemianami i rozwojem geopolitycznym świata oraz przygotowująca Was do nauki m.in.: na kierunkach ekonomicznych, administracyjnych, dziennikarstwie, politologii, prawie, stosunkach międzynarodowych, handlowych i turystycznych. Klasa będzie realizować liczne projekty edukacyjne związane z wiedzą o społeczeństwie.

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.
Języki obce: j. angielski i niemiecki.
Przedmiot dodatkowy: historia i społeczeństwo.

T6 / TECHNIK BUDOWNICTWA:

Kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, zagospodarowania terenu budowy, organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, utrzymywania obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej oraz sporządzania kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej.

Realizujemy następujące kwalifikacje:
K1 – Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (BD. 29.)
K2 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BD. 30.)

T6 / TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ:

Kwalifikacje dają uprawnienia do organizowania i wykonywania montażu, kontrolowania pracy, konserwowania i naprawiania urządzeń oraz sporządzania kosztorysów, ofert i umów systemów energetyki odnawialnej.

Realizujemy następujące kwalifikacje:
K1 – Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.17.)
K2 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BD.18.)

T6 / TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

Kwalifikacje dają uprawnienia do opracowywania projektów oraz urządzania i pielęgnacji obiektów terenów zieleni i zadrzewień, urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu oraz prowadzenia wymaganych pojazdów mechanicznych.

Realizujemy następujące kwalifikacje:
K1 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (RL.21.)
K2 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (RL.22)

T6 / TECHNIK ANALITYK:

Obecnie uznawany za jeden z najatrakcyjniejszych kierunków kształcenia, dający uprawnienia do pracy w laboratoriach przyzakładowych, medycznych, kryminalistycznych. To także możliwość zatrudnienia w sektorach chemicznych, petrochemicznych i przetwórczych.

Realizujemy następujące kwalifikacje:
K1 – Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych  (AU.59.)
K2 – Wykonywanie badań analitycznych (AU.60.)

Podobne

TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ANALITYK

SZKOŁA ZAWODOWA – dobry wybór! ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 8 – bardzo dobry wybór! TECHNIK…