Rok 1918 w Tomaszowie-spotkanie z historią w Archiwum Miejskim

Rok 1918 w Tomaszowie-spotkanie z historią w Archiwum Miejskim

W dniu 28 lutego 2018 r., w siedzibie tomaszowskiego Oddziału APPT odczyt pt. „1918. Ostatni rok niewoli – pierwszy rok wolności w Tomaszowie Mazowieckim i regionie. Wybrane problemy” wygłosił dr Maciej Hubka, pracownik Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. W sali popularyzacji zasobu licznie zebrali się pasjonaci dziejów Tomaszowa Maz., wśród których nie zabrakło klasy licealnej  I A z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.
Uczestnicy odczytu mieli okazję nie tylko zapoznać się z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Tomaszowie Mazowieckim w tytułowym 1918 roku, lecz także z szerszym tłem historycznym „Wielkiej Wojny” z lat 1914-1918. Dr Maciej Hubka omawiał m.in. zagadnienia realiów społecznych i gospodarczych regionu pod okupacją niemiecką i austro-węgierską, jak również przebieg akcji rozbrajania niemieckiego garnizonu w Tomaszowie Maz. w listopadzie 1918 r., czy działalność samorządu miejskiego i Rady Delegatów Robotniczych. Wszelkie te zagadnienia składały się wszak na trudną drogę do niepodległości, a także jej cenę. Opiekunem młodzieży był p.Piotr Dębicki.

Podobne