Kolejny sukces Nadrzecznej

Kolejny sukces Nadrzecznej

Projekt Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe w ZSP nr 8 został pomyślnie zakończony. Można powiedzieć sukcesem uczniów i kadry pedagogicznej Technikum nr 6.

Idąc za ciosem w ZSP nr 8 opracowano kolejny projekt i tym razem również otrzymaliśmy dofinansowanie.

Azymut na sukces – nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP nr 8 to kontynuacja projektu z roku ubiegłego. Również tym razem projekt zakłada wsparcie szkoły i uczniów w wielu aspektach.

Uczniowie wszystkich zawodów, w których prowadzone jest kształcenie w Technikum nr 6, a więc:

 TECHNICY BUDOWNICTWA

TECHNICY ANALITYCY

TECHNICY ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNICY URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

wezmą udział w płatnych stażach, szkoleniach specjalistycznych, wykładach na uczelniach wyższych, spotkaniach u pracodawców.

W szkole wyposażone zostaną:

dedykowane dla technikum analityki:

pracownia techniki laboratoryjnej i prac preparatywnych,

pracownia instrumentalna i pomiarów technicznych,

dla technikum budownictwa i urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

pracownia dokumentacji

dla techniku architektury krajobrazu:

pracownia rysunku technicznego oraz pracownia projektowania architektury krajobrazu

Ponadto ze środków UE utworzony zostanie Szkolny Punkt INformacji i Kariery SPINKA, obejmujący swoim zakresem działań wszystkich uczniów ZSP nr 8.

W projekcie wsparcie otrzyma również kadra pedagogiczna ZSP nr 8, przewidziano kursy i szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne.

Całkowity budżet projektu to:  918 641,71 PLN

 

Realizacja projektu przewidziana jest na dwa lata i rozpoczyna się w lutym 2018.

 GRATULUJEMY I ŻYCZYMY POWODZENIA

 

 

 

 

 

Podobne

Uwaga – kiermasz podręczników

Uwaga – kiermasz podręczników

Dnia 7 września 2018 roku (piątek) na sali gimnastycznej ZSP nr 8 odbędzie się kiermasz podręczników. Każdy uczeń klasy…