Konkurs „BHP w budownictwie”

Konkurs „BHP w budownictwie”

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zaprosił młodzież szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego kształcącą się w zawodach budowlanych do udziału w kolejnej edycji konkursu „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie”.
W dniu 25.01.2018 r. technicy budownictwa w klasy 1TA oraz 3TB wzięli udział w etapie szkolnym konkursu, który został przygotowany i przeprowadzony przez nauczyciela przedmiotów zawodowych budowlanych.
Do etapu wojewódzkiego, szkoła może wytypować 3 uczniów, którzy zaprezentowali najwyższy poziom znajomości przepisów rozwiązując zadania konkursowe na etapie szkolnym. Aby wyłonić reprezentację naszej Szkoły musiała zostać przeprowadzona „dogrywka” ponieważ miejsce trzecie
ex aequo zajęło 3 uczniów.
Oto ostateczne wyniki:
I miejsce ex aequo – Karina Deredas (3TB) oraz Kacper Borkowski (3TB)
III miejsce – Sebastian Skowroński (3TB)
Etap wojewódzki odbędzie się w Łodzi w dniu 11 kwietnia 2018 r.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a zwycięzcom GRATULUJEMY !

Elżbieta Rodzeń

Podobne