Spotkanie z Inspektorami z OIP w Łodzi

Spotkanie z Inspektorami z OIP w Łodzi

 Na zaproszenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, w dniu 15 stycznia 2018 r. odwiedziły naszą Szkołę Panie Inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi .

 Dla uczniów z klas 1TA, 3TB i 3TAK kształcących się w zawodach technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu przeprowadzono szkolenie edukacyjno-informacyjne z zakresu :

– przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie oraz

– prawa pracy z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy.

Podczas spotkania została zaprezentowana dokumentacja zdjęciowa i omówione wybrane wypadki na budowach, które spowodowane były:

– brakiem nadzoru nad wykonywanymi pracami,

– tolerowaniem odstępstw od przepisów i zasad BHP,

– dopuszczeniem do pracy ludzi bez przygotowania zawodowego,

– lekceważeniem zagrożenia,

– złym stanem technicznym używanego sprzętu, narzędzi i maszyn,

– niestosowaniem przez pracowników środków ochrony indywidualnej.

Analizując statystyki skutków wypadków przy pracy, trzeba stwierdzić, że branża budowlana należy do najbardziej niebezpiecznych, dlatego rozmowa na powyższe tematy z przyszłymi pracownikami budownictwa jest bardzo ważna co uczniowie potwierdzali po zakończonym spotkaniu.
Elżbieta Rodzeń

Podobne